į pagrindinį  puslapį ABC 123 Mokomieji žaidimai

 

 

 

Pradėsime pamoką...

  

3 dienos mokykloje (pamokėlių planai)

 
Mes mokykloje turime gerą tradiciją - į mokyklą birželio pradžioje kviečiamės būsimus pirmokėlius, kad jie galėtų susipažinti su mokykla, priprastų prie mokytojos. Mokytojai susipažįsta su savo būsimais auklėtiniais (įvertina jų brandą mokyklai, žymisi duomenis apie vaikus, jų pasiekimus, gebėjimus), pataria tėveliams, į ką šie turėtų atkreipti dėmesį, pradėdami leisti savo atžalas į mokyklą. Spauskite kairėje lentelės pusėje esančias nuorodas ir sužinosite apie tai plačiau.

Vaiko mokyklinės brandos tyrimas A.Kerno testu  bei 
J.Jiraseko verbalinio mąstymo testu
 (suarchyvinta)

Lentelė „Vaiko pasirengimas mokyklai“
pagal J.Jiraseko testus

Priešmokyklinė vaiko pasiekimų lentelė

Anketa tėvams


Pasiekimų vertinimas lipdukais

Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos pradinių klasių metodinio susivienijimo mokinių ugdymo(-osi) pasiekimų vertinimas lipdukais (su kiškučiais ir šešėliais). Paspaudę nuorodą kairėje galėsite atsisiųsti suarchyvintą projektą. Šio projekto vadovė Alma Jeriomenkienė, o jai talkino Jūratė Feigytė.

Žodinių įvertinimų pavyzdžiai

Galimų žodinių įvertinimų suarchyvintus pavyzdžius 3-ioje klasėje pateikė Nijolė Sereikienė .

Apie Lietuvos istoriją 3-ioje klasėje

Almos Jeriomenkienės pasiūlymai, dėstant trečiokams pasaulio pažinimo skyrių „Mus sieja bendra istorija“. Spauskite ant kairėje esančios pasirinktos nuorodos.

Mokomosios medžiagos santrauka:
„Kaip gyveno senovės lietuviai?“

„Lietuviai kuria savo valstybę“

Kryžiažodis

Testai „Lietuvos istorija“

 

Pasaulio pažinimas 4-oje klasėje

Pasiūlymai, dėstant ketvirtokams pasaulio pažinimo skyrių „Viskas kas gyva - auga, juda, keičiasi“. Spauskite ant kairėje esančios pasirinktos nuorodos.

Mokomosios medžiagos santrauka:

„Kitimas: žmonijos istorija“

Kryžiažodis

Testai

 
Darbo pavadinimas Dokumento formatas ir apimtis Vardas, pavardė Mokymo įstaigos pavadinimas
Anketa pirmokų tėveliams *.doc + *.zip = 4,88 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-kla
Muzikos instrumentai *.pps + *.zip = 545 KB
Lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, muzikos TESTAI *.doc + *.zip = 386 KB Vilma Žvinklienė  Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
TESTŲ atsakymai *.doc + *.zip = 387 KB
Vaikų laisvalaikio užsiėmimų
„Stebuklingosios Tučio pasakos“
metodinės rekomendacijos
*.doc + *.zip = 8,69 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
Pranešimas „Tyrimo pradmenų mokymas pradinėse klasėse“ *.doc + *.zip = 6,02 KB Aušra Zibolienė Rudaminos 2-oji vid. m-kla
Pranešimas „Vaiko netinkamas elgesys mokykloje ir elgesio keitimo būdai“ *.doc + *.zip = 4,55 KB
Muzikos testai .doc + *.zip = 5,27 KB Jurgita Vaitiekūnienė Kėdainių raj. Meironiškio skyrius, Krakių Katkaus vid. m-kla
Pateiktis
„Žodžiai tėvams apie vaiką“
*.pps + *.zip = 19,6 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vid. m-kla
Pateiktis tėvų susirinkimui „Konfliktinėje situacijoje“ *.pps + *.zip = 25,4 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vid. m-kla
Lankstinukas pirmokų tėvams *.doc + *.zip = 204 KB Vilma Mališauskienė Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vid. m-kla
Anglų kalbos žodynėlis pagal Mario Herrera vadovėlio
„New English Parade 3“ temas (unit 1-9)
*.doc + *.zip = 251,7 KB Žaneta Budrienė Vilniaus „Atžalyno“ pradinė m-kla
Metodinės priemonės kortelė *.doc + *.zip = 2,80 KB Raimunda Urbonavičienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
Metodinė priemonė „Boružė“ pažintinių procesų (regimojo suvokimo ir regimosios orientacijos) ugdymui *.pdf  = 133 KB Raimunda Urbonavičienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
Lankstinukas
„Lietuvoje sutinkami paukščiai“
*.doc + *.zip = 280 KB Rima Jakubkienė Rokiškio senamiesčio pradinė m-kla
Pateiktis
„Mes norime, kad mūsų vaikai...“
*.pps + *.zip = 39 KB Silvija Sutkuvienė Šakių r. Kriūkų vid. m-kla
Įvairūs kryžiažodžiai *.doc + *.zip = 40,5 KB Liuba Vaigauskienė Raseinių katalikiškos dvasios prad. m-kla
Pateiktis
„Let's make the questions“
*.pps + *.zip = 92,7 KB Jūratė Kavaliauskienė Alytaus „Volungės“ vid. m-kla
„Žaidimai per anglų kalbos pamokas“ *.doc + *.zip = 27,1 KB Jūratė Kavaliauskienė Alytaus „Volungės“ vid. m-kla
„Hiperaktyvūs vaikai“ *.doc + *.zip = 10,4 KB Rita Žvirgždienė Panevėžio rajono Dembavos pagrind. m-kla
Pranešimas
„Ar vaikas brandus
mokyklai?“
*.pps + *.zip = 200 KB Nijolė Grotuzienė Ukmergės Senamiesčio pagr. m-kla
Pateiktis
„Sveikatos valandėlė su Mike“
*.pps + *.zip = 3,30 MB Irma Leonavičienė, Irena Mackevičienė, Sandra Šaikovskienė Ukmergės Senamiesčio pagr. m-kla
Projektas
„Mano knygelės“
*.doc + *.zip = 7,25 KB Alita Balčiūnienė Vilkaviškio raj. Sūdavos vid. m-kla
Projektas
„Šimtas zuikių susirinko“
*.doc + *.zip = 13,9 KB
Projektas
„Žemę puošia gėlių žiedai“
*.doc + *.zip = 5,45KB
Pateiktys
„Kelio ženklai“
(saugus eismas)
*.pps + *.zip = 210 KB Liuba Vaigauskienė Raseinių „Kalno“ vid. m-kla Katalikiškos dvasios skyrius
Pateiktis
„Kalba gyvūnai“
(anglų kalbai)
*.pps + *.zip = 971 KB Rasita Vekeriotienė Vilniaus Mindaugo vid. m-kla
Pateiktis
„Koks bus oras?“
*.pps + *.zip = 191 KB Rita Česnulevičienė Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
Pateiktis
„Tolerancija, mandagumas“
*.pps + *.zip = 1,19 MB Aurelija Anužienė Kretingos raj. Vydmantų vid. m-kla
Pateiktis
„Daržovių paroda“
*.pps + *.zip = 386 KB Daiva Gudėnienė Ukmergės „Šilo“ vid. m-kla
Pateiktis
„Velykiniai darbeliai“
*.pps + *.zip = 697 KB
Pateiktis
„Kodėl vaikai neklauso“
(tėvų susirinkimui)
*.pps + *.zip = 443 KB Lina Skaisgirienė Vilkaviškis, Paežerių pagr. m-kla
Pranešimas tėvų susirinkimui
 ,,Dorinių vertybių ugdymas šeimoje “
*.doc + *.zip = 7,48 KB Vida Matkuvienė Kėdainių raj. Pernaravos pagr. m-kla
Dailei-technologijoms
 Užgavėnių kaukės šablonai

*.doc + *.zip = 6,69 KB Rasa Jeriomenkienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
Pateiktis
„Miesto gatvėse“
(saugus eismas)

*.pps + *.zip = 284 KB

Diana Kraujalienė Utenos Rapolo Šaltenio
pagrind. m-kla
Pateiktis
 ,,Australija“
*.pps + *.zip = 1,23 MB Violeta Stankevičienė Žemaičių Kalvarijos vid. m-kla
Pateiktis
 „Kai ant slenksčio Velykos...“
*.pps + *.zip = 7,75MB Daiva Petkevičienė SMET - 0/3 gr. studentė
Pateiktis
 „Ką turi žinoti pirmokų tėvai?“
*.pps + *.zip = 173 KB Daina Imbrasienė Juodšilių „Šilo“ gimnazija
Pateiktis
 „Kitų kraštų žmonių namai“
*.pps + *.zip = 174 KB
Pateiktis
„Pelėdos aprašymas“
*.pps + *.zip = 169 KB Viktorija Dargužienė Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
Pateiktis
„Styginiai muzikos instrumentai“
*.pps + *.zip = 356 KB Vaida Sadauskaitė  
Pateiktis
„Lietuvių liaudies šokiai“
*.pps + *.zip = 1,6 MB Ingrida Račickienė Raseinių raj. Ilgižių pagrindinė m-kla
Abėcėlės dainelė *.mp3 + *.tif + *.zip = 3,24 MB Arūnas Genys Kauno 1-oji muzikos m-kla
Muzikos knygelė
„Trumpas ir ilgas pasaulis“
*.docx + *.zip = 222KB Nijolė Kavaliauskaitė – Hunter  
Patarimai tėvams
„Kaip ugdyti hiperaktyvius vaikus“
*.doc + *.zip = 18,6 KB Ilona Kelpšienė Šiaulių Dubijos pagr. m-kla
Bukletas
„Pirmoko adaptacija“
*.doc + *.zip = 263 KB Daiva Jucevičienė Šiaulių Dubijos pagr. m-kla
 
PASAULIO PAŽINIMUI
Klasė Darbo pavadinimas

Dokumento formatas ir apimtis

Vardas, pavardė Mokymo įstaigos pavadinimas
IV Testas  *.doc + *.zip = 4,88 KB Lina Lapinskienė Girininkų pradinė m-kla
II Testai *.doc + *.zip = 114 KB Marytė Paulauskienė Naujosios Akmenės „Saulėtekio„ vid. m-kla
III Testai *.doc + *.zip = 182 KB
IV Testai *.doc + *.zip = 267 KB
III Vaikų aktyvi veikla „Skruzdžių miestas„ *.doc + *.zip = 5,88 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Lentelė duomenims apie paukščius *.doc + *.zip = 3,99 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  Apie Lietuvos nepriklausomybę *.doc + *.zip = 3,94 KB Rasa Klipčiuvienė Švenčionių raj. Švenčionėlių pagrind. m-kla
  NUORODOS internete
pas.paž. pamokoms
*.doc + *.zip = 6,83 KB Asta Marcinkevičienė Elektrėnų sav. Vievio sanatorinė internatinė m-kla
  Grybai *.pps + *.zip = 803 KB Levutė Bradauskienė Jonavos J.Ralio vid. m-klos
  „Bitės - darbštumo pavyzdys“ *.pps + *.zip = 289 KB Audronė Vildžiūnaitė Ukmergės Dukštynos pagr. m-kla 
  Pateiktis
„Europos sąjunga“
*.pps + *.zip = 39,3 KB Virginija Krutulienė Klaipėdos „Vyturio“ vid.  m-kla
  „Europos sąjunga“ *.pps + *.zip = 109 KB Vilija Česnauskienė
ir
Rūta Pavasarienė
Alytaus „Volungės“ vid. m-kla
III Didaktinė medžiaga „Kelionė po Europą“ *.pps + *.zip = 2,04 MB Tatjana Novikova ir Olesia Tarasenkova Kauno A.Timinskio vid.  m-kla
  Pateiktis
„Saulės sistema“
*.pps + *.zip = 2,32MB Aurelija Dirginčienė,
Remigijus Pozniakovas
Šiaulių „Juventos“ vid. m-kla,
Lieporių gimnazija
  Pateiktis
„Rūkai-save žudai“
*.pps + *.zip = 651 KB Loreta Pekarskienė Varėnos raj. Perlojos pagr. m-kla
  Pateiktis
„Bulvė“
*.pps + *.zip = 192 KB Jūra Briedienė Šiaulių Medelyno pagrind. m-kla
III Pateiktis
„Lietuvos istorijos santrauka pasaulio pažinimo pamokoms“
*.pps + *.zip = 5,93 MB Daiva Petkevičienė Kauno rajono Noreikiškių vidurinė mokykla
  Pateiktis
„Nepradėk...“
alkoholio, narkotikų prevencijai
*.pps + *.zip = 732 KB Daiva Petkevičienė Kauno rajono Noreikiškių vidurinė mokykla
  Pateiktis
„Metų laikai“
(vaizdai ir eilėraščiai)
*.pps + *.zip = 194 KB Renata Janavičienė Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
  Pateiktis
„Margučių raštai“
*.pps  + *.zip = 672 KB Rasa Jeriomenkienė Gargždų „Kranto“ vid. m-kla
III Pateiktis
„Vytautas“
*.pps + *.zip = 982 KB Gražina Vainutienė Mažeikių raj.
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
Pateiktis
„Lietuva po Vytauto“
*.pps + *.zip = 928 KB
Pateiktis
„Kunigaikščių Lietuva“
*.pps + *.zip = 2,61MB
Pateiktis
„Lietuva, lietuviai“
*.pps + *.zip = 1,84 MB
II Pateiktis
„Jūratė ir Kastytis“
(projektui apie Baltijos jūrą)
*.pps + *.zip = 2,50 MB Renata Zigmantavičienė Kėdainių mokykla/darželis „Puriena“
IV Pateiktis
„Amatai“
*.pps + *.zip = 5,13 MB Rima Jakubkienė Rokiškio Senamiesčio pradinė m-kla
  Projektas
„Švarus pasaulis - graži aplinka“
*.pps + *.zip = 521 KB Lina Skaisgirienė Vilkaviškis, Paežerių pagr. m-kla
  Pateiktis
„Miškas gydo kūną ir sielą“
*.pps + *.zip = 2,65 MB
  Pateiktis
„Lietuvos pilys“
*.pps + *.zip = 1,8 MB
I Pateiktis
„Metų laikai“
*.pps + *.zip = 6,22 MB Daiva Petkevičienė Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
  Pateiktis
 ,,LR Prezidentūra“
*.pps + *.zip = 686 KB Jurgita Stankevičienė Ukmergės m/d „Varpelis“
  Pateiktis
 ,,Žvėrys“
*.pps + *.zip = 339 KB Nijolė Grotuzienė Ukmergės Senamiesčio pagr. m-kla
  Pateiktis
 ,,Sveikatos valandėlė su Mike“
(vaisai, daržovės)
*.pps + *.zip = 3,29 MB Irma Leonavičienė, Irena Mackevičienė, Sandra Šaikovskienė  
III Pateiktis
 ,,Lietuvos miškai“
*.pps + *.zip = 671 KB Reda Liužinienė Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
  Pateiktis
„Margučiai“
*.pps + *.zip = 502 KB Daina Imbrasienė Juodšilių „Šilo“ gimnazija
  Pateiktis
„Mūsų Žemė“
*.pps + *.zip = 248 KB
  Pateiktis
„Pojūčiai“
*.pps + *.zip = 641 KB
  Pateiktis
„Velykos“
*.pps + *.zip = 112 KB
  Pateiktis
„Verbų sekmadienis“
*.pps + *.zip = 370 KB
  Pateiktis
„Kūno dalys“
*.pps + *.zip = 351 KB Vaida Sadauskaitė  
  Kryžiažodis
„Vandens augalai ir gyvūnai“
*.doc + *.zip = 7,55 KB
  Pateiktis
„Pašto atsiradimo istorija“
*.ppt + *.zip = 807 KB Stefanija Diegienė Akmenės r. Ventos gimnazija
  Pateiktis
„Kosmoso platybėse“
*.pps + *.zip = 863 KB Vaida Ruškienė Skuodo Bartuvos vid. m-kla
  Pateiktis
„Lietuvių tradicinės šventės“
*.pps + *.zip = 114 KB Vaida Ruškienė Skuodo Bartuvos vid. m-kla
  Pateiktis
„Naturalūs pluoštai“
*.pps + *.zip = 1,41 MB Ramutė Šumskienė Leipalingio pagr. m-kla
  Pateiktis
„Orai. Orų kalendorius“
*.pps + *.zip = 1,45 MB Ramutė Šumskienė Leipalingio pagr. m-kla
  Pateiktis
„Transporto priemonės“
*.pptx + *.zip = 230 KB Ramutė Šumskienė Leipalingio pagr. m-kla
         

 

Mokyklose dirbame pagal atnaujintas programas, rašome planus kitaip,  tačiau nedrįstu pašalinti šių
senų gerų planų, kuriuos galite panaudoti kuriant naujuosius.

 

PAMOKŲ PLANAI + priedai
Klasė Tema Dokumento formatas ir apimtis Naudojama kompiuterinė PROGRAMA  Vardas, pavardė
Mokymo įstaigos pavadinimas
II Integruota pamoka
„Kelionė po Europą“

*.doc + *.zip= 4,63 KB

CD „Geriausi klasikų kūriniai“ ir
„Didžioji Kirilo ir Mefodijaus enciklopedija“
(„Akelotė ir Ko“)
Tatjana Novikova,
Olesia Tarasenkova
Kauno A.Timinskio vid.  m-kla
III Integruotos pamokos
„
Lietuvos ežerų žuvys: karpis ir lydeka“
planas

*.doc + *.zip= 681 KB

  Jurgita Bendoravičienė
Vilniaus Gabijos gimnazija
Pateiktis
„
Lietuvos ežerų žuvys“

*.pps + *.zip = 2,77 MB

II Integruotos pamokos-projekto
„Žvėrių karnavalas“

planas

*.doc + *.zip= 7,83 KB

  Jurgita Bendoravičienė
Vilniaus Gabijos gimnazija
II Projektas
„Lietuva – gimtasis kraštas“
*.doc + *.zip = 4,81 KB   Inga Kuliešienė
Ukmergės darželis-mokykla „Varpelis“
III Projektas
„Vaistiniai augalai“

*.pps + *.zip = 557 KB

 

Alita Balčiūnienė
Vilkaviškio raj. Sūduvos vid. m-kla

II Integruotos pamokos
„
Būkime mandagūs“
planas

*.doc + *.zip = 8,77 KB

  Nijolė Jankauskienė
Šakių „Aukuro“ pagr. m-kla
II Integruota savaitė „Man mieli gyvūnai“.
Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokos
„J.Degutytė. Plaštakės diena“
planas

*.doc + *.zip = 11,1 KB

  Viktorija Dargužienė
Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
I Integruotos matematikos, pasaulio pažinimo pamokos
„Skyriaus „Skaičiai iki 100“ apibendrinimas“
planas

*.doc + *.zip = 6,8 KB

 
IV Integruotos pamokos
„Adventas – laukimo metas“
planas

*.doc + *.zip = 10,8 KB

 
IV Muzikos pamokos planas
„Kaip dainavo mūsų senoliai“
*.doc + *.zip = 12 KB   Ilona Kelpšienė
Šiaulių Dubijos pagr. m-kla
         
PAMOKŲ PLANAI + priedai (pagal atnaujintas BP)
III Ilgalaikiai pamokų planai
pagal atnaujintas BP
*.doc + *.zip= 57,1 KB   Aldona Čiplienė
ir
Kristina Tamauskienė

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
II Ilgalaikiai pamokų planai
pagal atnaujintas BP
*.doc + *.zip= 33,6 KB
I ir IV Kūno kultūros teminis planas

*.doc + *.zip = 23,5 KB

  Ramutė Pozingienė
Vėžaičių pagr. m-kla
         
         
Lietuvių kalbos pamokų planus rasite skyrelyje „ABC“
Matematikos pamokų planus rasite skyrelyje „123“
Pasaulio pažinimo PAMOKŲ PLANAI:
IV Planas „Vandenynai“ *.doc + *.zip= 6,26 KB   Stasė Bandziavičienė
Kauno raj. Kulautuvos vid. m-kla

 

Pateiktis „Vandenynai“ *.pps + *.zip = 272 KB
IV Planas „Graikų dievai“ *.doc + *.zip = 6,01 KB   Stasė Bandziavičienė
Kauno raj. Kulautuvos vid. m-kla
Pateiktis
„Graikų dievai“
*.pps + *.zip = 242 KB
IV  Planas „Dinozaurai“ *.doc + *.zip = 3,09 KB   Stasė Bandziavičienė
Kauno raj. Kulautuvos vid. m-kla
Testas „Dinozaurai“ *.doc + *.zip = 26,6 KB
Pateiktis  „Dinozaurai“ *.pps + *.zip = 817 KB
IV Planas 
„Pasaulio religijos“
*.doc + *.zip = 3,09 KB

 

Stasė Bandziavičienė
Kauno raj. Kulautuvos vid. m-kla

 

Pateiktis
„Pasaulio religijos“
*.pps + *.zip = 1,26 MB
IV Planas
„
Egipto piramidės“
*.doc + *.zip = 3 KB   Stasė Bandziavičienė
Kauno raj. Kulautuvos vid. m-kla
 Testas
„
Egipto piramidės“
*.doc + *.zip = 3,11 KB
Pateiktis
„
Egipto piramidės“
*.pps + *.zip = 2,51 MB
IV Integruota pamoka
„Joninės - vidurvasario šventė“
*.doc + *.zip = 34,5 KB   Jolanta Andriuškevičienė
Panevėžio darželis- m-kla „Saulutė“
I   „Šeimoje mes visi panašūs“ *.doc + *.zip = 5,12 KB   Aušra Zibolienė
Rudaminos 2-oji vid. m-kla
IV

„Artimiausi Ignalinos kaimynai: Utena, Švenčionys, Zarasai, Molėtai, Visaginas“

*.doc + *.zip = 9,15 KB „Akis-M“ Eglė Žemaitienė
Ignalinos Česlovo Kudabos
pagrindinė m-kla
IV

„Žiloji Europa. Paslaptingoji Azija“

*.doc + *.zip = 4,72 KB „Encarta“ Džeralda Kuzavinienė
Šiaulių Gytarių vid. m-kla
 IV

„Visagalė reklama“

*.doc + *.zip = 5,14 KB CD „Multi – Pulti“
(„Akelotė ir Ko“)
Žaneta Norkuvienė
Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė m-kla
IV

„Kaip braižomas vietovės planas?“

*.doc + *.zip = 4,88 KB CD „Nežiniuko raštai“
(„Akelotė ir Ko“)
Rasa Toleikienė
Šiaulių Stasio Šalkauskio vid. m-kla
I

„Saulės sistema“

*.doc + *.zip = 4,7 KB „Kuzia Kosmose“, 

„Kirilo ir Mefodijaus enciklopedija“
(„Akelotė ir Ko“)

Tatjana Novikova,
Irina Karakujumčanc,
Olesia Tarasenkova
Kauno A.Timinskio vid.  m-kla
 I

„Mes keliaujame po Afriką“

*.doc + *.zip = 4,27 KB „Kuzia Afrikoje“, 

„Kirilo ir Mefodijaus enciklopedija“
(„Akelotė ir Ko“)

Tatjana Novikova,
Irina Karakujumčanc,
Olesia Tarasenkova
Kauno A.Timinskio vid.  m-kla
I Integruota pamoka
„Ž, ž. Žvaigždės ir žvaigždynai“
*.doc + *.zip = 9,37 KB   Jurga Poškutė
Vilniaus Gabijos gimnazija
IV „Žmonijos įvairovė“

*.doc + *.zip = 6,85 KB

  Roberta Juodelienė
Vilniaus „Ryto“ vid. m-kla
  Planas
„Kur žiemoja paukščiai“

*.doc + *.zip = 5,21 KB

  Asta Plataunienė
Platelių vid. m-kla
Pateiktis
„Kur žiemoja paukščiai“

*.pps + *.zip = 1,27 MB

IV Planas
„Akmens amžius“
*.doc + *.zip = 4,01 KB   Rasuolė Nesavienė
Kalnelio pagrindinė mokykla, Joniškio r.
Pateiktis
„Akmens amžius“
*.pps + *.zip = 824 KB
Klausimai savarankiškam darbui *.doc + *.zip = 3,55 KB
Lavinamoji klasė Planas „Kieme ar miške“

*.doc + *.zip= 6,9 KB

  Silva Gečienė
Akmenės raj. Dabikinės spec. m-kla
II Planas
„Švara padeda saugoti sveikatą“

(„Gilė“)
pagal atnaujintą BP

*.doc + *.zip= 5,23 KB

  Vitalija Lukavičienė
Plungės rajono Platelių gimnazija
III Planas, pateiktis
„Visa šeima taupo“
(„Raktas“)
pagal atnaujintą BP

*.pps + *.zip = 1,27MB

  Alma Liaudinskienė
Vilkaviškio pradinė m-kla
I Planas
„Ar sunku būti draugu?“

*.doc + *.zip= 4,57 KB

  Vaida Ruškienė
Skuodo Bartuvos vid. m-kla
I Planas
„Naminiai gyvuliai ir paukščiai“

*.doc + *.zip= 4,98 KB

IV Planas „Saulė ir jos planetos“ *.doc + *.zip= 9,31 KB   Viktorija Dargužienė
Gargždų „Minijos“ vid. m-kla
         
         
Dailės ir technologijų PAMOKŲ PLANAI:
II Integruota pamoka
M.K.Čiurlionis, žiemos peizažai
*.doc + *.zip = 32,8 KB   Jolita Žaliauskienė
Rokiškio darželis-m-kla „Varpelis„
IV 

„Mažasis animatorius“

*.doc + *.zip = 4,87 KB CD „Multi – Pulti“
(„Akelotė ir Ko“)
Rasa Stuglienė
Utenos Krašuonos pagrindinė m-kla 
 II

„Velykų margučiai“

*.doc + *.zip = 5,10 KB „Spring Decor „egg„er“ Rosita Kriūnienė
ir
Nomeda Urbonavičienė
Jonavos pagrindinė m-kla
Pateiktis „Margučiai“ *.pps + *.zip = 669 KB
II-IV

Rudenėlio šventei. „Linksmosios daržovės“

*.doc + *.zip = 5,72 KB „Mr Potato head“ Nomeda Urbonavičienė
Jonavos pagrindinė m-kla
 IV „Jūros dugne“ *.doc + *.zip = 8,85 KB   Rasa Radžiukynaitė
Vilniaus „Ryto“ vid. m-kla
Lavinamoji klasė Planas „Pieštukas ir Nežiniukas formų ir spalvų šalyje“ *.doc + *.zip= 7,14 KB   Silva Gečienė, Aušra Trimailovienė
Akmenės raj. Dabikinės spec. m-kla
  Planas.
Šiaudinukų gamyba Kalėdoms
*.doc + *.zip= 128 KB   Lina Geraltauskienė
Alytaus Dainavos pagr. m-kla